Đăng ký làm kỹ thuật viên

FUNO đang tìm kiếm những kỹ thuật viên đam mê kỹ thuật canh tác cây trồng, tâm huyết với nông nghiệp XANH – SẠCH – HIỆU QUẢ. Hãy đồng hành cùng FUNO mang sản phẩm phân bón nhập khẩu chất lượng cao phục vụ nhà nông.

Họ và Tên: (bắt buộc)

Số điện thoại: (bắt buộc)

Email: (bắt buộc)

Địa chỉ: (bắt buộc)

Khu vực hoạt động: (bắt buộc)

Bạn chuyên kỹ thuật canh tác cây trồng nào? (bắt buộc)

Ghi chú thêm:

Nhấn để xem Giỏ hàng Đã xóa sản phẩm Hoàn tác
  • Không có sản phẩm trong giỏ